Storitve

01

Arhitekturno projektiranje


Arhitekturno projektiranje obsega zlasti objekte šol in otroških vrtcev, tako novogradnje kot tudi sanacije, predvsem energetske.

02

Projektiranje gradbenih konstrukcij


Projektiranje gradbenih konstrukcij zajema tri skupine in sicer objekte visokih gradenj, inženirske objekte kot so viadukti, mostovi, nadvozi, podvozi, prepusti in oporni/podporni zidovi ter industrijske objekte.

03

Analiza statične stabilnosti mostov


Analiziramo statično stabilnost premostitvenih objektov pod obtežbo z izrednimi prevozi na avtocestah, hitrih, državnih in občinskih cestah.

04

Revizije projektov


Ukvarjamo se tudi z recenzijami in revizijami projektov arhitekture in gradbenih konstrukcij.