Reference > Konstrukcije

Hotel City v Mariboru

Oporna zidova ob avtocesti A5 pri Cerkvenjaku

Viadukt Vodole III na avtocesti A1 pri Mariboru

Viadukt Vodole IV na avtocesti A1 pri Mariboru

Socialno varstveni center Litija

Poslovno proizvodni objekt Kaldera v Slovenski Bistrici

Parkirna hiša Meksiko v Ljubljani

Stanovanjski blok Vojniška gmajna v Vojniku

Premostitvena objekta na obvoznici v Šmartnem pri Litiji

Nadvoza čez avtocesto A5 pri Beltincih

Športna dvorana v Sladkem Vrhu

Proizvodna hala ADK d.o.o. v Hočah pri Mariboru

Nadvoz občinske ceste čez železnico v Grosupljem

Hotel City v Mariboru

Oporna zidova ob avtocesti A5 pri Cerkvenjaku

Viadukt Vodole III na avtocesti A1 pri Mariboru

Viadukt Vodole IV na avtocesti A1 pri Mariboru

Socialno varstveni center Litija

Poslovno proizvodni objekt Kaldera v Slovenski Bistrici

Parkirna hiša Meksiko v Ljubljani

Stanovanjski blok Vojniška gmajna v Vojniku

Premostitvena objekta na obvoznici v Šmartnem pri Litiji

Nadvoza čez avtocesto A5 pri Beltincih

Športna dvorana v Sladkem Vrhu

Proizvodna hala ADK d.o.o. v Hočah pri Mariboru

Nadvoz občinske ceste čez železnico v Grosupljem